Husnija
Kamberović

Univerzitet u Sarajevu

Nacionalno pitanje i koncepti države: centralizam, federalizam, autonomizam, regionalizam

 

 

 

 

Uvodni tekst

Antifašistička vijeća koja su od 1943. do 1945. formirana za pojedine jugoslavenske historijsko-političke zemlje, anticipirala su izgled jugoslavenskog federalizma, ali taj federalizam je u osnovi davao prednost centru nad federalnim jedinicama.

 

 

 

 

 

 

 

 

Milivoj Bešlin

Reforma jugоslоvеnske fеdеrаciјe i Srbija: dekonstrukcija centralističke paradigme i formulisanje alternativa

 

 

 

 

Analiza slučaja 1

Јugоslоvеnskа fеdеrаciја је u posleratnom periodu u uslovima nеkritičkоg prеuzimаnjа sоvјеtskоg mоdеlа, ratne psihoze zbog tršćanske krize, a nakon 1948, izglеdnе Staljinove agresije, suštinski funkcionisala kao pseudofederacija, kako je determinisao Branko Petranović.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrvoje Klasić

„Federiranje federacije“ društveno – političke promjene u Jugoslaviji 1960-ih i 1970-ih

 

 

 

 

Analiza slučaja 2

U četiri i pol desetljeća postojanja socijalistička je Jugoslavija promijenila četiri ustava.1 Već sama ta činjenica ukazivala je na probleme i izazove s kojima se jugoslavenska federacija od svog osnutka kontinuirano suočavala.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr Aleksandar R. Miletić

Generacije srpskih (re)centralista, 1968-1990: Opravdani zahtevi ili put u raspad Jugoslavije?

 

 

 

 

Analiza slučaja 3

Sabrina P. Ramet je u svojim knjigama koristila izraze „recentralizacija“ i „recentralisti“ da bi označila nastojanja ka ponovnom jačanju ingerencija federalne države, kao i protagoniste te politike u Jugoslaviji tokom osamdesetih godina prošlog veka .

 

 

 

 

 

 

 

 

Božo Repe

Slovenci i raspad Jugoslavije

 

 

 

 

Analiza slučaja 4

Na demokratizaciju slovenačkog društva tokom osamdesetih godina prošlog veka, kao i u potonjem raspadu Jugoslavije i osamostaljivanju Slovenije, unutrašnji i spoljni činioci su se međusobno preplitali i uticali jedni na druge.

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. dr Ljubica Jančeva

Institut za nacionalnu istoriju Skopje

Konstituisanje nezavisne i suverene Republike Makedonije (1990-1992)

 

 

 

 

Analiza slučaja 5

Državnost jednog naroda je suštinsko obeležje. Makedonski etnikum se krajem XX veka zaokružio formiranjem nacionalne, nezavisne, suverene države. Stremljenja za izgradnju sopstvene, nezavisne države, za priznavanje makedonske državnosti i identiteta su suštinsko obeležje makedonskog naroda.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr Latinka Perović

Kako su se izražavali različiti politički interesi u Jugoslaviji

 

 

 

 

Analiza slučaja 6

Brutalni ratovi u poslednjoj deceniji XX veka u kojima je nestala jugoslovenska država doveli su do šoka, čak do izvesne fascinacije, na raznim stranama. To stanje ima produženo dejstvo i predstavlja svojevrsnu blokadu analize onih uzroka ratova koji imaju dugo trajanje i dubok koren.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mrika Limani

Kosovski Albanci u Jugoslaviji – borba za autonomiju

 

 

 

 

Analiza slučaja 7

Fadilj Hodža se u svojim memoarima priseća kako se užasno osećao kad se Milivoje Bajkić izvikao na njega zato što imena regruta tokom mobilizacije za konačne borbe za Jugoslaviju ispisuje na albanskom jeziku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n a j n o v i j e   . . .

. . .   n a j n o v i j e

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uz podršku Saveznog ministarstva inostranih poslova SR Nemačke

 

 

 

 

 

Copyright * Yu historija - 2015 * Web Design * ParadoXFactory