Dr Latinka Perović

Beograd, 2015

Kraljevina Srba, Hrvata i
Slovenaca (1918–1929) /
Kraljevina Jugoslavija
(1929–1941): nastanak, trajanje i
kraj

 

 

 

 

 

Uvodni tekst

U istoriografiji između dva svetska rata stvaranje jugoslovenske države viđeno je, uglavnom, kao ostvarenje vekovnih težnji naroda istog ili sličnog etničkog porekla i jezičke bliskosti.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr Latinka Perović

Vidovdanski ustav (29. jun 1921),
prvi ustav jugoslovenske države:
pobeda unitarističko-
centralističkog koncepta nad
konceptom složene države

 

 

 

 

Analiza slučaja 1

Kao prvi najviši pravni akt novostvorene jugoslovenske države, Vidovdanski ustav1 izazvao je veliko interesovanje savremenika. O tome, otkrivajući svu složenost novostvorene države, svedoči i veliki broj nacrta ustava, koji su bili podneti uz vladin nacrt – iz redova političke, ideološke, etničke i verske opozicije, kao i od viđenih pojedinaca.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr Latinka Perović

Ubistvo političkih predstavnika hrvatskog naroda u Narodnoj skupštini 20. juna 1928. godine

 

 

 

 

Analiza slučaja 2

Prva decenija postojanja Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca završila se krvoprolićem: u Narodnoj skupštini je 20. juna 1928. godine radikalski poslanik, pripadnik skupštinske većine, Puriša Račić, pištoljem ubio dva zastupnika Hrvatske seljačke stranke (dr Đuro Basariček i Pavle Radić), dvojicu ranio (dr Ivan Pernar i Josip Granđa), i smrtno ranio vođu HSS-a (Stjepan Radić).

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr Latinka Perović

Separatizam kao reakcija na diktaturu od 6. januara 1929. godine

 

 

 

 

Analiza slučaja 3

Ubistvo političkih predstavnika hrvatskog naroda u Narodnoj skupštini 20. juna 1928. godine produbilo je permanentnu krizu Kraljevine SHS i povećalo nepoverenje među narodima, koje je, po mišljenju istoričara Milorada Ekmečića, gore od rata između naroda.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr Aleksandar R. Miletić

Etnički predznak jugoslovenske iseljeničke politike, 1918-1928

 

 

 

 

Analiza slučaja 4

Ovaj članak posvećen je jednom specifičnom aspektu jugoslovenske iseljeničke politike, naime, njenoj instrumentalizaciji u cilju ostvarenja određenih nacionalnih i demografskih interesa države.

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. dr sc. Drago Roksandić

Sveučilište u Zagrebu

Prvi svjetski rat – povijest mržnje u Jugoistočnoj Europi?

 

 

 

 

Analiza slučaja 5

Istraživati mržnju u Prvom svjetskom ratu, napose u Prvom svjetskom ratu u Jugoistočnoj Europi, na Balkanu, zadatak je koji sam sâm sebi zadao razmišljajući o temi priloga za ovaj skup.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr Srđan Milošević

istoričar

Socijalni aspekti ideoloških
okvira agrarne reforme u
Kraljevini SHS

 

 

 

 

Analiza slučaja 6

Posle završetka Prvog svetskog rata i nastanka Kraljevine Srba Hrvata i Slovenaca (SHS) vladajući slojevi novonastale države pristupili su ispunjavanju jednog od obećanja i očekivanja širokih seljačkih slojeva – izvođenju agrarne reforme.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n a j n o v i j e   . . .

. . .   n a j n o v i j e

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uz podršku Saveznog ministarstva inostranih poslova SR Nemačke

 

 

 

 

 

Copyright * Yu historija - 2015 * Web Design * ParadoXFactory