Vera Katz

Bratstvo i jedinstvo na primjeru Bosne i Hercegovine
− ideal, realnost, iluzija

 

 

 

 

Analiza slučaja 1

Tijekom Narodnooslobodilačke borbe Komunistička partija Jugoslavije (KPJ) je veliku pažnju poklanjala nacionalnom pitanju, o čemu je već na partijskim konferencijama, prije Drugog svjetskog rata učvrstila stav o načinu njegova rješavanja. Partijski program o ravnopravnosti naroda i njihovoj povezanosti bratstvom i jedinstvom bio je za komuniste jedini put ka održivoj jugoslavenskoj zajednici.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sandi Abram

„Mi dečaci“: Genealogija (re)produkovanja dominantne socijalističke muškosti u Sloveniji kroz dispozitiv vojske

 

Žene su ženstvene./ Muškarci su pravi muškarci.

Buldožer - Žene i muškarci, 1980.

 

 

 

 

Analiza slučaja 2

Ovaj tekst je pokušaj mišljenja genealogije socijalističke maskulinosti, preglednog, ali nužno nepotpunog problematizovanja konstituisanja muškosti pre i tokom jogoslovenskog socijalizma. Na narednim stranicama ću se, kako primećuje Tatjana Greif, posvetiti »istraživanju odnosa među polovima (...) u lokalnom i partikularnom obliku, s kontekstualnom pozadinom odnosa moći« (Greif 2007: 36).

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. dr Katarina Mirčevska

Institut za nacionalnu istoriju Skoplje

Izbeglice u Jugoslaviju tokom
građanskog rata u Grčkoj -
Od emigranata do punopravnih
građana

 

 

 

 

Analiza slučaja 3

Još krajem Drugog svetskog rata, a naročito u prvim godinama posle njega, jugoslovenska država, uporedo s velikim naporima za izgradnju razorenog jugoslovenskog društva, zasnovanog na novim, socijalističkim osnovama i njenoj međunarodnoj afirmaciji, bila je suočena s novim izazovom koji se reflektovao, kako na unutrašnji, društveno-ekonomski, tako i na spoljni aspekt njene politike.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr Nena Močnik

Univerzitet u Ljubljani

“U divojke među nogan janje, a u
mene nožina za klanje”:
Epistemološka evolucija
„predstave o seksualnosti“ kroz
nasilje na Balkanu

 

 

 

 

Analiza slučaja 4

Argument o masovnom silovanju kao oružju koje se koristilo tokom rata u Bosni i Hercegovini vrlo često se zasniva na navodno nasilnom seksualnom karakteru balkanskog društva, njegovoj patriarhalnosti i načinu vladavine, koji je kroz istoriju jasno markirao uloge i žena i muškaraca, i na izvestan način ove prve odredio kao 'žrtve', a druge kao 'počinioce' za vreme rata.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n a j n o v i j e   . . .

. . .   n a j n o v i j e

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uz podršku Saveznog ministarstva inostranih poslova SR Nemačke

 

 

 

 

 

Copyright * Yu historija - 2015 * Web Design * ParadoXFactory