Prof. dr Šerbo Rastoder

Vjerske zajednice i Jugoslavija
1918-2006

 

 

 

 

 

Uvodni tekst

Za instituciju za koju je najmanja hronološka jedinica čitav vijek i za koju je vrijeme do kraja relativizirano, pojam „novije istorije“ ima uslovno, ograničeno i često proizvoljno značenje.

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. dr Šerbo Rastoder

Religioznost s političkim
predznakom - Vjerske zajednice
u Crnoj Gori i ratovi 1991-1999

 

 

 

 

 

Analiza slučaja 1

I za Crnu Goru, kao i za Jugoslaviju se može reći da se razvijala na periferiji velikih svjetova i da u tom smislu predstavlja klasičan primjer "balkanske priče" u kojoj se isprepletanost nasljeđa i tradicije izvode iz dominacije ili koegzistencije tri velika religijska sistema (pravoslavlja, katoličanstva i islama).

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. dr Borče Ilievski

Autokefalnost na čekanju -
Prilog proučavanju odnosa
republičkih i saveznih vlasti u
Jugoslaviji prema Makedonskoj
pravoslavnoj crkvi 1958 -1980

 

 

 

 

 

Analiza slučaja 2

Makedonski crkveno pitanje predstavlja sastavni deo rešavanja makedonskog nacionalnog pitanja. Zahtevi sveštenistva i široke javnosti u Makedoniji su bili pretočeni u rezolucije donete na Saboru u martu 1945. godine i na konferenciji u maju 1946. godine. U relativno kratkom periodu glavne premise rezolucije, pod uticajem tadašnjih političkih okolnosti su se razvile od autokefalnosti do autonomnih prava eparhija u Makedoniji.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nenad Makuljević

Ivan Meštrović: od proroka do protivnika jugoslovenstva

 

 

 

 

 

Analiza slučaja 3

Istorija jugoslovenske ideje, njen uspon i pad, tesno su povezani sa Ivanom Meštrovićem i jasno se oslikavaju u njegovom opusu. Meštrović je ličnost koja je učestvovala u projugoslovenskim aktivnostima pre Prvog svetskog rata, aktivno delovala u Kraljevini, a ostavio je značajni trag i na kulturu socijalističke Jugoslavije.

 

 

 

 

 

 

 

 

Darko Hudelist

Katolička crkva u Hrvatskoj u XX stoljeću

 

 

 

 

 

Analiza slučaja 4

Bilo je mnogo razloga zašto se Hrvati, a napose Katolička crkva u Hrvata, nisu u Kraljevini Jugoslaviji osjećali kao kod kuće. U tijelima vlasti i u državno-upravnom aparatu Kraljevine SHS (od 1929, Kraljevine Jugoslavije) Srbi su bili neusporedivo zastupljeniji nego što je to bio njihov stvarni udio u stanovništvu države (iako je neprijeporna činjenica da je Srba u Jugoslaviji bilo najviše).

 

 

 

 

 

 

 

 

Srđan Barišić

Srpska pravoslavna crkva i Jugoslavija

 

 

 

 

 

Analiza slučaja 5

Na početku XX veka Srpska pravoslavna crkva uživala je privilegovani društveni položaj, visok ugled i veliki nacionalni i kulturni značaj. U ustavu Kraljevine Srbije iz 1903. godine, pravoslavlje se određuje kao zvanična, državna religija, veronauka je obavezan školski predmet, državni praznici se obeležavaju crkvenim obredima, sve verske službenike plaća država, kao i druge državne službenike.

 

 

 

 

 

 

 

 

Amila Buturović

Između religije i politike – biti musliman u Jugoslaviji kao izazov

 

 

 

 

 

Analiza slučaja 6

Kraj imperije početkom XX stoljeća najavio je novo, transformativno poglavlje u povijesti balkanskih muslimanskih zajednica. Muslimani, uključeni u novi politički okvir Kraljevine Jugoslavije i Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, predstavljali su značajni dio stanovništva u cijeloj regiji, ali i trajan izazov u pogledu formiranja sopstvenog suvremenog identiteta.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nenad Makuljević

Jugoslovenska umetnost i kultura: od umetnosti nacije do umetnosti teritorije

 

 

 

 

 

Uvodni tekst

U kreiranju nacija i nacionalnih identiteta umetnost i kultura imaju veliki značaj. Umetnost je shvatana kao otelotvorenje i svedočanstvo postojanja nacionalnog duha, ali i kao sredstvo za kreiranje nacije.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr Aleksandar
Ignjatović

Dva modernizma u dve Jugoslavije: arhitektura i ideologija, 1929-1980

 

 

 

 

Uvodni tekst

Činjenica da arhitektura modernizma predstavlja važan deo kulturnog nasleđa Kraljevine Jugoslavije, a posebno socijalističke Jugoslavije, čini se da predstavlja svojevrsni truizam.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n a j n o v i j e   . . .

. . .   n a j n o v i j e

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uz podršku Saveznog ministarstva inostranih poslova SR Nemačke

 

 

 

 

 

Copyright * Yu historija - 2015 * Web Design * ParadoXFactory