Prof. dr Šerbo Rastoder

Vjerske zajednice i Jugoslavija
1918-2006

 

 

 

 

 

Uvodni tekst

Za instituciju za koju je najmanja hronološka jedinica čitav vijek i za koju je vrijeme do kraja relativizirano, pojam „novije istorije“ ima uslovno, ograničeno i često proizvoljno značenje.

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. dr Šerbo Rastoder

Religioznost s političkim
predznakom - Vjerske zajednice
u Crnoj Gori i ratovi 1991-1999

 

 

 

 

 

Analiza slučaja 1

I za Crnu Goru, kao i za Jugoslaviju se može reći da se razvijala na periferiji velikih svjetova i da u tom smislu predstavlja klasičan primjer "balkanske priče" u kojoj se isprepletanost nasljeđa i tradicije izvode iz dominacije ili koegzistencije tri velika religijska sistema (pravoslavlja, katoličanstva i islama).

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. dr Borče Ilievski

Autokefalnost na čekanju -
Prilog proučavanju odnosa
republičkih i saveznih vlasti u
Jugoslaviji prema Makedonskoj
pravoslavnoj crkvi 1958 -1980

 

 

 

 

 

Analiza slučaja 2

Makedonski crkveno pitanje predstavlja sastavni deo rešavanja makedonskog nacionalnog pitanja. Zahtevi sveštenistva i široke javnosti u Makedoniji su bili pretočeni u rezolucije donete na Saboru u martu 1945. godine i na konferenciji u maju 1946. godine. U relativno kratkom periodu glavne premise rezolucije, pod uticajem tadašnjih političkih okolnosti su se razvile od autokefalnosti do autonomnih prava eparhija u Makedoniji.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nenad Makuljević

Ivan Meštrović: od proroka do protivnika jugoslovenstva

 

 

 

 

 

Analiza slučaja 3

Istorija jugoslovenske ideje, njen uspon i pad, tesno su povezani sa Ivanom Meštrovićem i jasno se oslikavaju u njegovom opusu. Meštrović je ličnost koja je učestvovala u projugoslovenskim aktivnostima pre Prvog svetskog rata, aktivno delovala u Kraljevini, a ostavio je značajni trag i na kulturu socijalističke Jugoslavije.

 

 

 

 

 

 

 

 

Darko Hudelist

Katolička crkva u Hrvatskoj u XX stoljeću

 

 

 

 

 

Analiza slučaja 4

Bilo je mnogo razloga zašto se Hrvati, a napose Katolička crkva u Hrvata, nisu u Kraljevini Jugoslaviji osjećali kao kod kuće. U tijelima vlasti i u državno-upravnom aparatu Kraljevine SHS (od 1929, Kraljevine Jugoslavije) Srbi su bili neusporedivo zastupljeniji nego što je to bio njihov stvarni udio u stanovništvu države (iako je neprijeporna činjenica da je Srba u Jugoslaviji bilo najviše).

 

 

 

 

 

 

 

 

Srđan Barišić

Srpska pravoslavna crkva i Jugoslavija

 

 

 

 

 

Analiza slučaja 5

Na početku XX veka Srpska pravoslavna crkva uživala je privilegovani društveni položaj, visok ugled i veliki nacionalni i kulturni značaj. U ustavu Kraljevine Srbije iz 1903. godine, pravoslavlje se određuje kao zvanična, državna religija, veronauka je obavezan školski predmet, državni praznici se obeležavaju crkvenim obredima, sve verske službenike plaća država, kao i druge državne službenike.

 

 

 

 

 

 

 

 

Amila Buturović

Između religije i politike – biti musliman u Jugoslaviji kao izazov

 

 

 

 

 

Analiza slučaja 6

Kraj imperije početkom XX stoljeća najavio je novo, transformativno poglavlje u povijesti balkanskih muslimanskih zajednica. Muslimani, uključeni u novi politički okvir Kraljevine Jugoslavije i Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, predstavljali su značajni dio stanovništva u cijeloj regiji, ali i trajan izazov u pogledu formiranja sopstvenog suvremenog identiteta.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrvoje Klasić

SFR Jugoslavija kao inspirativan
primjer ekumenizma

 

 

 

 

 

Analiza slučaja 7

„Živjela Jugoslavija!“. Tim riječima vjerski poglavar rimokatoličke crkve i državni poglavar Svete stolice papa Pavao VI prije točno 50 godina, 10. siječnja (januara) 1968, ispratio je iz svojih odaja delegaciju socijalističke Jugoslavije predvođenu predsjednikom vlade Mikom Špiljakom.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nenad Makuljević

Jugoslovenska umetnost i kultura: od umetnosti nacije do umetnosti teritorije

 

 

 

 

 

Uvodni tekst

U kreiranju nacija i nacionalnih identiteta umetnost i kultura imaju veliki značaj. Umetnost je shvatana kao otelotvorenje i svedočanstvo postojanja nacionalnog duha, ali i kao sredstvo za kreiranje nacije.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr Aleksandar
Ignjatović

Dva modernizma u dve Jugoslavije: arhitektura i ideologija, 1929-1980

 

 

 

 

Uvodni tekst

Činjenica da arhitektura modernizma predstavlja važan deo kulturnog nasleđa Kraljevine Jugoslavije, a posebno socijalističke Jugoslavije, čini se da predstavlja svojevrsni truizam.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n a j n o v i j e   . . .

. . .   n a j n o v i j e

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uz podršku Saveznog ministarstva inostranih poslova SR Nemačke

 

 

 

 

 

Copyright * Yu historija - 2015 * Web Design * ParadoXFactory