Prof.dr sc.
Tvrtko Jakovina

Aktivna koegzistencija
nesvrstane Jugoslavije

 

 

 

 

 

Uvodni tekst

Vanjska politika Titove Jugoslavije uvijek je bila neobično dinamična, uočljiva i kreativna. Čak i neposredno nakon Drugog svjetskog rata, kad su diplomati bili posve impregniranani revolucionarnim nabojem, ona je ostala proaktivna i dinamična, različita od diplomacija sličnih zemalja komunističkog svijeta. Sve do sredine pedesetih godina prošlog stoljeća, Jugoslaveni su se, prije svega orijentirali prema Europi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr Dragan
Đukanović

SFR Jugoslavija i Evropska
ekonomska zajednica:
od uspešne saradnje i
potencijalnog članstva do
suspenzije svih sporazuma

 

 

 

 

 

Analiza slučaja 1

U posleratnom periodu bivša je jugoslovenska federacija bila na značajnoj geopolitičkoj razmeđi između Istoka i Zapada. Njen otklon od staljinističke sovjetske politike 1948. godine uslovio je postupno okretanje ka Zapadu i to u smislu pokušaja odbrane od de facto krajnje nasrtljive i hegemonističke uloge Moskve.

 

 

 

 

 

 

 

 

Petar Žarković

Jugoslavija i SSSR 1945 – 1980:
istorijat jednog hladnoratovskog
odnosa

 

 

 

 

Analiza slučaja 2

S primicanjem kraja jednog od najrazornijih ratova na tlu Evrope stvarali su se prvi temelji nove Jugoslavije. Noseći sa sobom veliki kapital Narodnooslobodilačke borbe (NOB), Komunistička partija Jugoslavije (KPJ) izdvojila se kao glavna politička snaga u tom procesu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n a j n o v i j e   . . .

. . .   n a j n o v i j e

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uz podršku Saveznog ministarstva inostranih poslova SR Nemačke

 

 

 

 

 

Copyright * Yu historija - 2015 * Web Design * ParadoXFactory