Dr Latinka Perović

Belgrade, 2015

The Kingdom of Serbians,
Croatians and Slovenians
(1918–1929) / the Kingdom of
Yugoslavia (1929–1941):
Emergence, Duration and End

 

 

 

 

 

Bibliography

 

 

1. Apostolov Aleksandar, „Specivičnata pložba na makedonskiot narod vo Kraljvina Jugoslavija“, Glasnik Instituta za nacionalnu istoriju, 1/1972, Skopje

2. Biber Dušan, Nacizem in Nemci v Jugoslaviji 1932 – 1941, Ljubljana, 1966.

3. Bićanić Rudolf, Ekonomska podloga hrvatskog pitanja, Zagreb, 1928.

4. Boban Ljubo, Sporazum Cvetković – Maček, Beograd, 1965.

5. Boban Ljubo, Maček i politika hrvatske seljačke stranke, I-II, Zagreb, 1974.

6. Čalić Mari Žanin, Istorija Jugoslavije u 20. veku, Beograd, 2013.

7. Čubrilović Vasa, Istorija političke misli u Srbiji XIX veka, Beograd, 1958.

8. Čulinović Ferdo, Dokumenti o Jugoslaviji, Zagreb, 1968.

9. Ekmečić Milorad, Ratni ciljevi Srbije 1914, Beograd, 1972.

10. Gligorijević Branislav, Demokratska stranka i politički odnosi u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, Beograd, 1970.

11. Ivo and Slavko Goldstein, Tito, Zagreb, 2015.

12. Građa za istoriju Jugoslavije (priredili Dragoslav Jovanović i Bogdan Krizman), Beograd, 1964.

13. Janković Dragoslav, „Vidovdanski ustav“, Iz istorije Jugoslavije 1918 – 1945, zbornik predavanja, Beograd, 1958.

14. Janković Dragoslav, Krfska deklaracija, Beograd, 1967.

15. Jovanović Nadežda, Politički sukobi u Jugoslaviji 1925 – 1928, Beograd, 1974.

16. Krizman Bogdan, „Pitanje međunarodnog priznanja jugoslovenske države“, Istorija XX veka, zbornik radova, Beograd, 1962.

17. Marković Lazar, Jugoslovenska država i hrvatsko pitanje, Beograd, 1935.

18. Mitrović Andrej, Jugoslavija na konferenciji mira 1919 – 1920, Beograd, 1969.

19. Perović Latinka, Od centralizma do federalizma, Zagreb, 1984.

20. Perović Latinka, „Dve koncepcije jugoslovenske države u shvatanjima jugoslovenskih komunista u debati 1923. godine“, Razprava o nacionalnem vprašanju u KPJ 1923, Ljubljana, 1990.

21. Petranović Branko, Istorija Jugoslavije 1918 – 1978, Beograd, 1980.

22. Petranović Branko, Zečević Momčilo, Jugoslavija 1918 – 1984, zbornik dokumenata, Beograd, 1985.

23. Pirjevec Jože, Jugoslavija Nastanek, razvoj ter razpad Karađorđevićeve in Titove Jugoslavije, Ljubljana, 1990.

24. Pirjevec Jože, Tito in tovariši, Ljubljana, 2013.

25. Pleterski Janko, Prvo opredeljenje Slovenaca za Jugoslaviju, Beograd, 1976.

26. Pregled istorije Saveza komunista Jugoslavije, Beograd, 1963.

27. Redžić Enver,Prilozi o nacionalnom pitanju, Sarajevo, 1963.

28. Simić Sima, Jugoslavija i Vatikan, Beograd, 1937.

29. Stanković Đorđe Đ, Nikola Pašić i jugoslovensko pitanje, 1-2, Beograd, 1985.

30. Stanković Đorđe Đ, Nikola Pašić i Hrvati (1918 – 1923), Beograd, 1995.

31. Terzić Velimir, Jugoslavija u aprilskom ratu 1941, Titograd, 1963.

32. Trgovčević Ljubinka, Naučnici Srbije i stvaranje Jugoslavije, Beograd, 1986.

33. Vojvodić Mihailo i Živojinović Dragoljub, Veliki rat Srbije 1914 – 1918, Beograd, 1970.

34. Vujović Dimitrije – Dimo, Jedinjenje Crne Gore i Srbije, Titograd, 1962.

35. Zečević Momčilo, Slovenska ljudska stranka i jugoslovensko ujedinjenje, Beograd, 1973.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l a t e s t   . . .

. . .   l a t e s t

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

With the assistance of the Federal Ministry of
Foreign Affairs of the FR of Germany

 

 

 

 

 

Copyright * Yu historija - 2015 * Web Design * ParadoXFactory