Nenad Makuljević

Yugoslav Art and Culture:
From the Art of a Nation to the
Art of a Territory

 

 

 

 

 

Bibliography

 

 

K. Ambrozić, Paviljon Srbije na medjunarodnoj izložbi u Rimu 1911 godine, Zbornik radova Narodnog muzeja III (Belgrade 1967), 237-265.

J. Bakić, Ideologije jugoslovenstva izmedju srpskog i hrvatskog nacionalizma
1918-1941, Zrenjanin 2004.

M. Baleva, Bulgarien im Bild. Die Erfindung der Nationen auf dem Balkan in der Kunst des 19. Jahrhunderts, Cologne-Weimar-Vienna: Böhlau Verlag 2012.

J. Denegri, Srpska umetnost 1950-2000. Pedesete. Belgrade 2013.

J. Denegri, Srpska umetnost 1950-2000. Šezdesete. Belgrade 2013.

J. Denegri, Srpska umetnost 1950-2000. Sedamdesete. Belgrade 2013.

J. Denegri, Srpska umetnost 1950-2000. Osamdesete. Belgrade 2013.

J. Denegri, Srpska umetnost 1950-2000. Devedesete. Belgrade 2013.

Lj. Dimić, Kulturna politika u Kraljevini Jugoslaviji 1918-1941, Vol. I, Belgrade 1996.

Lj. Dimić, Kulturna politika u Kraljevini Jugoslaviji 1918-1941, Vol. II, Belgrade 1997.

Lj. Dimić, Kulturna politika u Kraljevini Jugoslaviji 1918-1941, Vol. III, Belgrade 1997.

I. Ćirović, Gender, War and Imagery of the Balkans, in: Europe and the Balkans. Decades of 'Europeanization'?, Würzburg: Königshausen & Neumann 2015, 171-186.

I. Čolović, Smrt na Kosovu polju, Belgrade 2016.

S. Čupić, Teme i ideje modernog: srpsko slikarstvo 1900-1942, Novi Sad: Galerija Matice srpske 2008.

D. Damjanović, Nacionalne ideologije i umjetnost u 19. stoljeću na primjeru fresaka u apsidi Djakovačke katedrale, Društvena istraživanja: časopis za opća društvena pitanja, Vol. 18. No. 3 (101), (2009), 461-478.

V. Golubović - I. Subotić, Zenit: 1921–1926, Belgrade 2008.

M. Hartmuth, The Making of Heritage: A Croatian Vasari and His ‘Dictionary of South Slav Artists’ as an Essay in Collective Memory Construction, TheMa_Open Acces Research Journal, Vol 2, No 1-2, (2013), 28-36: http://archive.thema-journal.eu/thema/2013-1/hartmuth (accessed on 26 July 2016).

A. Ignjatović, Jugoslovenstvo u arhitekturi 1904–1941, Belgrade 2007.

A. Kadijević, Jedan vek traženja nacionalnog stila u srpskoj arhitekturi: sredina
XIX- sredina XX veka, Belgrade 1997.

D. Kečkemet, Život Ivana Meštrovića (1883. – 1962. – 2002), Vols. I- II, Zagreb 2009.

M. Krleža, Predgovor, Izložba srednjovjekovne umjetnosti naroda Jugoslavije, Zagreb 1951.

M. Krleža, Govor na kongresu književnika u Ljubljani, Svjedočanstva vremena, književno-estetske varijacije, Sarajevo 1988, 23.

M. Krleža, Marginalije, Belgrade 2011.

I. Kukuljević, Sakcinski, Slovnik umjetnikah jugoslavenskih, Vols. 1–5, Zagreb
1858-1860.

N. Makuljević, Umetnost i nacionalna ideja u XIX veku: sistem evropske i srpske umetnosti u službi nacije, Belgrade 2006.

N. Makuljević, U ime jugoslovenstva: Ivan Meštrović u Novoj Evropi, in: Nova Evropa 1920-1941, Zbornik radova, edited by M. Nedić – V. Matović, Belgrade 2010, 589-600.

N. Makuljević, Jugoslawien vor Jugoslawien, Südslawische Brüderlichkeit unter Künstlern, in: Brüderlichkeit und Bruderzwist: Mediale Inszenierungen des Aufbaus un des Niedergangs politischer Gemeinschaften in Ost- und Südost Europe, Hrsgb. von T. Zimmermann, Göttingen: V&R unipress 2014, 213-229.Open earch Journal for Theatre, l.eu/

I. Mance, Kukuljevićev Slovnik umjetnikaj jugoslavenskih: povijest umjetnosti kao bibliografski univerzum, Radovi instituta za povijest umjetnosti, No. 32 (2008), 285-296.

O. Manojlović Pintar, Arheologija sećanja: spomenici i identiteti u Srbiji 1918-1989, Belgrade 2014.

L. Merenik, Ideološki modeli: srpsko slikarstvo 1945-1968, Belgrade 2001.

I. Meštrović, Uspomene na političke ljude i dogadjaje, Zagreb 1969.

G. Miloradović, Lepota pod nadzorom: sovjetski kulturni uticaji u Jugoslaviji:
1945-1955, Belgrade 2012.

M. B. Protić, Jugoslovensko slikarstvo 1900-1950, Belgrade 1973.

M. B. Protić, Nojeva barka, Vols. I-III, Belgrade 2000.

N. Simić, Hercegovačko-bosanski ustanci u likovnoj umetnosti, Belgrade 1959.

D. Tošić, Jugoslovenske umetničke izložbe, Belgrade 1983.

R. Vučetić Mladenović, Evropa na Kalemegdanu: "Cvijeta Zuzorić" i kulturni život Beograda 1918-1941, Belgrade 2003.

R. Vučetić, Jugoslavenstvo u umjetnosti i kulturi: od zavodljivog mita do okrutne realnosti (Jugoslavenske izložbe 1904-1940), Časopis za suvremenu povijest, No. 3 (2009), 701-714.

R. Vučetić, Izmedju avangarde i cenzure. Tito i umetnost šezdesetih, in: Tito – vidjenja i tumačenja, prepared by O. Manojlović Pintar, Belgrade 2011.
/thema/2013-1/hartmuth

T. Zimmermann, Der Balkan zwischen Ost und West: Mediale Bilder und kulturpolitische Prägungen, Cologne-Weimar-Vienna: Böhlau Verlag 2014.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l a t e s t   . . .

. . .   l a t e s t

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

With the assistance of the Federal Ministry of
Foreign Affairs of the FR of Germany

 

 

 

 

 

Copyright * Yu historija - 2015 * Web Design * ParadoXFactory